Woonbegeleiding Jong Volwassenen

WBJV begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar
van beschermd wonen richting zelfstandig wonen.

Over Ons

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) is een organisatie binnen Twente die diverse vormen van beschermd wonen, (woon)begeleiding en behandeling biedt sinds 2010. Bij ons worden jongeren professioneel begeleid richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het aanbod van de WBJV bestaat uit 24-uurs locaties, kleinschalige modulaire woonvoorzieningen, of ambulante begeleiding.

Voor wie?

De WBJV richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleiding en activiteiten door de WBJV zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren zoveel mogelijk te vergroten.

Nieuws

Jongeren WBJV vinden dagbesteding in Paviljoen “de Ontmoeting”

Onlangs heeft Woonbegeleiding Jong Volwassenen een trajectbegeleider aangesteld met als hoofdtaak de bij hen woonachtige jongeren intensief te ondersteunen bij het vinden en onderhouden van een dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Afgelopen zomer is in het kader hiervan een mooie samenwerking gestart met Paviljoen de Ontmoeting in Hengelo. Jongeren komen hier een aantal uur per dag om te helpen in de keuken, bij de opbouw van het terras, of met het onderhouden van het plantsoen.