Woonbegeleiding Jong Volwassenen

WBJV begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar
van beschermd wonen richting zelfstandig wonen.

Voor wie?

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleiding en activiteiten binnen de WBJV zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren zoveel mogelijk te vergroten.

Voor wie?

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleiding en activiteiten binnen de WBJV zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren zoveel mogelijk te vergroten.

Nieuws

Erik van Kampen draagt bestuur WBJV over aan Marlein Weener

Erik van Kampen, oprichter, bestuurder en algemeen directeur van de Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV), neemt na 11,5 jaar afscheid van de organisatie. Per 1 februari 2022 volgt Marlein Weener hem op.