Woonbegeleiding Jong Volwassenen

WBJV begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar
van beschermd wonen richting zelfstandig wonen.

Voor wie?

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleiding en activiteiten binnen de WBJV zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van deze jongeren zoveel mogelijk te vergroten.

Over ons

De WBJV is een organisatie binnen Twente die diverse vormen van beschermd wonen, (woon)begeleiding en behandeling biedt sinds 2010. Bij ons worden jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar professioneel begeleid richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De WBJV richt de zorg in middels kleinschalige modulaire (woon)voorzieningen en een individuele en persoonlijke cliëntbenadering. De WBJV heeft negen woonlocaties, waarvan zes in Hengelo, één in Almelo, één in Enschede en één in Oldenzaal.