Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

Stichting WBJV begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar
van beschermd wonen richting zelfstandig wonen.

Voor wie?

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te vergroten.

Over ons

WBJV is een organisatie binnen Twente die diverse vormen van beschermd wonen en (woon) begeleiding biedt sinds 2010. Bij ons worden jongeren professioneel begeleid richting zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding. Wij begeleiden cliënten in Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.