Aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon

De St. WBJV heeft per 1 oktober 2017 Mieke Gondrie aangesteld als vertrouwenspersoon voor haar cliënten en personeel. In samenwerking zijn 2 protocollen ontwikkeld. In deze protocollen (cliënten en personeel) staat beschreven bij wie men moet zijn en welke stappen er genomen moeten/kunnen worden. Hiermee voldoet de St. WBJV tevens aan de eisen van de Governancecode Zorg 2017 en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.