Artikelen door admin

Aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon

De St. WBJV heeft per 1 oktober 2017 Mieke Gondrie aangesteld als vertrouwenspersoon voor haar cliënten en personeel. In samenwerking zijn 2 protocollen ontwikkeld. In deze protocollen (cliënten en personeel) staat beschreven bij wie men moet zijn en welke stappen er genomen moeten/kunnen worden. Hiermee voldoet de St. WBJV tevens aan de eisen van de […]

Verlenging raamwerkovereenkomsten Samen14 en Menzis Zorgkantoor

De St. WBJV heeft vanaf 2015 met alle 14 Twentse gemeenten (Samen14) raamwerkovereenkomsten afgesloten voor het leveren van zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo. Medio juli 2017 heeft de St. WBJV het bericht ontvangen dat de contracten voor 2018 zijn verlengd. Daarnaast is het contract voor de WLZ met het Menzis Zorgkantoor voor 2018 […]

Deskundigheidsbevordering personeel St. WBJV i.s.m. GGD Twente 8 en 27 juni 2017

Op 8 en 27 juni 2017 zijn onze persoonlijk begeleiders door de GGD Twente getraind in het thema seksuele gezondheid. De GGD Twente verzorgt twee keer per jaar een bijscholingsmoment voor onze persoonlijk begeleiders op basis van wensen en behoeften. Tijdens deze bijscholing stond het thema het inzetten van methoden en materialen centraal. Na afloop […]

Start SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) personeel vanaf maart 2017 voor 1 januari 2018

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op HBO-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp […]

Nieuw geïnstalleerde cliëntenraad

Op 16 mei 2017 heeft er weer een cliëntenraad plaatsgevonden. Dit keer met een compleet nieuwe vertegenwoordiging vanuit bijna alle locaties van de St. WBJV (8 personen). Onze jongeren konden o.a. punten inbrengen die verbeterd moesten worden en verder is er enthousiast meegedacht over een nieuwe werkwijze. Op 19 september 2017 vindt de volgende cliëntenraad […]

Succesvolle verlenging HKZ-keurmerk

April 2017 Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat de St. WBJV zien dat er serieus werk wordt gemaakt van kwaliteit en zorg en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante […]

Deskundigheidsbevordering personeel St. WBJV door Ixta Noa – thema verslaving

17 januari 2017 Op 17 januari 2017 zijn onze persoonlijk begeleiders en nachtwachten in het kader van deskundigheidsbevordering voorgelicht over het thema verslaving. Twee ervaringsdeskundigen van Stichting Ixta Noa hebben een ochtend en middag verzorgd. De kennis o.a. op het gebied van drugsgebruik is bijgespijkerd, handvaten in de begeleiding van jongeren zijn aangereikt en er […]

Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk)

16 september 2016 De Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk). Daarnaast heeft de St. WBJV zich formeel kandidaat gesteld voor het lidmaatschap. Op 16 september 2016 heeft een auditcommissie een bezoek gebracht aan de St. WBJV om dit kandidaat-lidmaatschap te beoordelen […]