Aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon

De St. WBJV heeft per 1 oktober 2017 Mieke Gondrie aangesteld als vertrouwenspersoon voor haar cliënten en personeel. In samenwerking zijn 2 protocollen ontwikkeld. In deze protocollen (cliënten en personeel) staat beschreven bij wie men moet zijn en welke stappen er genomen moeten/kunnen worden. Hiermee voldoet de St. WBJV tevens aan de eisen van de Governancecode Zorg 2017 en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Verlenging raamwerkovereenkomsten Samen14 en Menzis Zorgkantoor

De St. WBJV heeft vanaf 2015 met alle 14 Twentse gemeenten (Samen14) raamwerkovereenkomsten afgesloten voor het leveren van zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo. Medio juli 2017 heeft de St. WBJV het bericht ontvangen dat de contracten voor 2018 zijn verlengd. Daarnaast is het contract voor de WLZ met het Menzis Zorgkantoor voor 2018 opnieuw aanbesteed. Medio augustus 2017 heeft de St. WBJV voor 2018 definitief de gunning voor het leveren van zorg binnen de WLZ ontvangen.

Deskundigheidsbevordering personeel St. WBJV i.s.m. GGD Twente 8 en 27 juni 2017

Op 8 en 27 juni 2017 zijn onze persoonlijk begeleiders door de GGD Twente getraind in het thema seksuele gezondheid. De GGD Twente verzorgt twee keer per jaar een bijscholingsmoment voor onze persoonlijk begeleiders op basis van wensen en behoeften. Tijdens deze bijscholing stond het thema het inzetten van methoden en materialen centraal. Na afloop heeft iedereen een certificaat ontvangen.

Start SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) personeel vanaf maart 2017 voor 1 januari 2018

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op HBO-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. De St. WBJV is vanaf maart 2017  gestart met de registratie van het personeel. Voor 1 januari 2018 dient al het personeel voor aangemeld te zijn bij het SKJ.

Nieuw geïnstalleerde cliëntenraad

Op 16 mei 2017 heeft er weer een cliëntenraad plaatsgevonden. Dit keer met een compleet nieuwe vertegenwoordiging vanuit bijna alle locaties van de St. WBJV (8 personen). Onze jongeren konden o.a. punten inbrengen die verbeterd moesten worden en verder is er enthousiast meegedacht over een nieuwe werkwijze. Op 19 september 2017 vindt de volgende cliëntenraad plaats.

Verhuizing hoofdkantoor Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen Deldenerstraat 34 naar Enschedestraat 45 Hengelo

20 februari 2017

 

Het personeel op het hoofdkantoor van de St. WBJV zat verspreid over twee locaties aan de Deldenerstraat in Hengelo. Lange tijd is gezocht naar één centrale locatie en die is uiteindelijk gevonden! Op 20 februari 2017 is het hoofdkantoor verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Enschedesestraat 45 in Hengelo met eigen parkeergelegenheid en goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Succesvolle verlenging HKZ-keurmerk

April 2017

Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat de St. WBJV zien dat er serieus werk wordt gemaakt van kwaliteit en zorg en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. De St. WBJV is vanaf 2012 HKZ-gecertificeerd. Begin april 2017 is de auditor langs geweest en heeft de organisatie twee dagen uitvoerig bekeken en besproken. Het HKZ-keurmerk is op basis van het onderzoek opnieuw toegekend. De Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Deskundigheidsbevordering personeel St. WBJV door Ixta Noa – thema verslaving

17 januari 2017

Op 17 januari 2017 zijn onze persoonlijk begeleiders en nachtwachten in het kader van deskundigheidsbevordering voorgelicht over het thema verslaving. Twee ervaringsdeskundigen van Stichting Ixta Noa hebben een ochtend en middag verzorgd. De kennis o.a. op het gebied van drugsgebruik is bijgespijkerd, handvaten in de begeleiding van jongeren zijn aangereikt en er is uitleg gegeven over het aanbod van Ixta Noa voor begeleiders van de Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen en jongeren. Na afloop heeft iedereen een certificaat ontvangen.

Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk)

16 september 2016

De Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk). Daarnaast heeft de St. WBJV zich formeel kandidaat gesteld voor het lidmaatschap. Op 16 september 2016 heeft een auditcommissie een bezoek gebracht aan de St. WBJV om dit kandidaat-lidmaatschap te beoordelen en om te zetten in een lidmaatschap. De St. WBJV heeft de eer om als eerste organisatie in het Twente het lidmaatschap toegekend te hebben gekregen.