Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk)

16 september 2016

De Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Gedragscode Beschermd Wonen Twente (keurmerk). Daarnaast heeft de St. WBJV zich formeel kandidaat gesteld voor het lidmaatschap. Op 16 september 2016 heeft een auditcommissie een bezoek gebracht aan de St. WBJV om dit kandidaat-lidmaatschap te beoordelen en om te zetten in een lidmaatschap. De St. WBJV heeft de eer om als eerste organisatie in het Twente het lidmaatschap toegekend te hebben gekregen.