Kwaliteitseisen

Om onze cliënten de best mogelijk zorg te kunnen bieden werken wij samen vele andere instanties en voldoen wij aan diverse kwaliteitseisen en keurmerken die vereist worden vanuit de centrale overheid, het zorgkantoor en de gemeenten.

De Stichting WBJV is gecertificeerd via de ISO 9001:2015. Dit betekent dat wij ons continu bezig houden met de kwaliteit van zorg en het verbeteren daarvan. Tevens is de zorgbrede governancecode geïmplementeerd en leggen wij jaarlijks verantwoording af over bijvoorbeeld onze klachtenregeling, medezeggenschap en het jaarverslag. Bij de verschillende gemeenten waarmee contracten zijn afgesloten, worden tussentijdse kwartaal- en managementrapportages aangeleverd. Daarnaast hebben wij een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Gedragscode Beschermd Wonen Twente en is dit keurmerk toegekend aan onze stichting. De Raad van toezicht ziet toe op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Minimaal één keer per twee jaar laten wij een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Benieuwd naar de uitkomsten hiervan? Neem dan contact met ons op.

Mocht u desondanks toch een klacht hebben over onze werkwijze, dan verwijzen u naar ons klachtenreglement en de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn (www.degeschillencommissie.nl).

Jaarverslag 2017 kwaliteitskader GHZ 29-5-2018

Jaarverslag 2018 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022