Nieuws


Erik van Kampen draagt bestuur WBJV over aan Marlein Weener

Erik van Kampen, oprichter, bestuurder en algemeen directeur van de Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV), neemt na 11,5 jaar afscheid van de organisatie. Per 1 februari 2022 volgt Marlein Weener hem op.

Van Kampen draagt vol vertrouwen een bloeiende, ambitieuze organisatie over aan Weener. Sinds de oprichting heeft hij hart en ziel gestoken in het organiseren van (woon-) begeleiding voor jongeren van 16 tot 26 jaar. Inmiddels telt de organisatie een uitgebreid netwerk aan kleinschalige woonvoorzieningen en individuele begeleiding in de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Oldenzaal. In 2019 is het zorgaanbod verder uitgebreid met GGZ-behandelingen vanuit Behandelcentrum Twente (BCT) in Hengelo.

Van Kampen: “Zo’n organisatie bouw je natuurlijk niet alleen. Dat doen we in nauwe samenwerking met het management en de behandelaars. Zo hebben we onze nieuwe bestuurder ook leren kennen.” Marlein Weener is inderdaad geen nieuw gezicht voor de organisatie. De ervaren ontwikkelingspsycholoog in de jeugd-ggz kwam 4 jaar geleden als gedragswetenschapper naar de WBJV en BCT. Van Kampen: “Marlein werkte in onze beide organisaties en viel daar op vanwege haar scherpe oog voor organisatieontwikkeling. Toen ik intern bekendmaakte dat ik afscheid van de organisatie wilde nemen, bleek ze een logische opvolger.”

Weener: “Ik ben er klaar voor om samen met managers Walter Roelofs en Ronald Veldhuis de ontwikkeling van de organisatie door te zetten. Erik heeft daar een prachtige basis voor gelegd. De organisatie is gezond en ons zorgproces vanuit openheid, duidelijkheid en vertrouwen stimuleert enorm. Het Behandelcentrum is nog jong, maar onder aansturing van de managers Rian Meijer en Trienke Kootstra al snel gegroeid. Dat biedt ook volop kansen. Zowel voor de jongeren, onze cliënten, als voor de organisatie.”

Per 1 februari 2022 legt Erik van Kampen zijn taken als bestuurder en algemeen directeur neer. Marlein Weener is vanaf dat moment als bestuurder en algemeen directeur van WBJV en BCT bereikbaar op 074-2914505 of m.weener@wbjv.nl.