Nieuws


Jongeren WBJV vinden dagbesteding in Paviljoen “de Ontmoeting”

Onlangs heeft Woonbegeleiding Jong Volwassenen een trajectbegeleider aangesteld met als hoofdtaak de bij hen woonachtige jongeren intensief te ondersteunen bij het vinden en onderhouden van een dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Henk, die in mei 2022 zijn werkzaamheden is gestart, motiveert de jongeren niet alleen om op zoek te gaan naar een dagbesteding, maar ondersteunt ze ook bij het behouden hiervan, o.a. door ze te helpen om op tijd op te staan en ze te begeleiden in het geval jongeren tegen bepaalde uitdagingen in hun werkzaamheden aanlopen. “Ik geef de jongeren mee dat ze op deze manier iets terug kunnen doen voor de maatschappij, en dat door meer structuur in hun leven, het leven ook een stukje makkelijker wordt.”, aldus Henk.

Afgelopen zomer is een mooie samenwerking gestart met Paviljoen de Ontmoeting in Hengelo. Jongeren komen hier een aantal uur per dag om te helpen in de keuken, bij de opbouw van het terras, of met het onderhouden van het plantsoen. Henk gaat met hen mee ter begeleiding, coaching en aansturing.

De ervaring leert dat jongeren de structuur en sociale contacten die zij tijdens hun werkzaamheden opdoen hen goed doen. “Je ziet dat het contact maken steeds beter gaat en dat jongeren een zelfontwikkeling doormaken, doordat ze leren om verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken.” Eén van de jongeren heeft zelfs al een kleine promotie gemaakt en mag bij de Ontmoeting binnenkort de bediening gaan versterken. Woonbegeleiding Jong Volwassenen is het paviljoen in het Prins Bernardplantsoen dankbaar dat de jongeren op deze manier een opstap kunnen krijgen naar een betaalde baan en daarmee een grotere mate van zelfredzaamheid. Hopelijk is dit het begin van een langdurige samenwerking, en een voorbeeld voor andere organisaties en bedrijven om deze jongeren een betere kans en plek te geven in de maatschappij.

Paviljoen de Ontmoeting is open van woensdag t/m zondag van 10:30 tot 18:00. Wie weet wordt uw bestelling bereid of zelfs opgediend door één van onze jongeren.