Over ons


Missie 

De WBJV is een organisatie binnen Twente die diverse vormen van beschermd wonen, (woon)begeleiding en behandeling biedt sinds 2010. Bij ons worden jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar professioneel thuis of binnen een veilige en stabiele woonomgeving begeleid richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het aanbod van de WBJV bestaat uit diverse vormen van ambulante begeleiding, meerdere kleinschalige (modulaire) woonvoorzieningen en twee 24-uurs locaties. Wij hanteren een individuele en persoonlijke cliëntbenadering, waarbij we zoveel mogelijk inzetten op de eigen regie van de cliënt. Onze kernwaarden zijn openheid, verbondenheid en betrouwbaarheid. 

Visie 

De WBJV wil dat jongvolwassenen met enkelvoudige of meervoudige (comorbide) problematiek vanuit een psychiatrische grondslag, problemen binnen het systeem, en/of (licht) verstandelijke beperking zich binnen de huidige maatschappij veilig kunnen ontwikkelen. Iedere jongvolwassene gunnen we een zo zelfredzaam mogelijk leven, waarin ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Onze visie hierbij is om jongeren hierin zo veel mogelijk thuis te begeleiden, en indien niet mogelijk binnen één van onze woonlocaties. Door continue aandacht te geven aan de (systemische) omgeving van de jongvolwassenen willen we maximaal inzetten op (sociaalemotionele) stabiliteit, (seksuele) gezondheid, zelfredzaamheid, zinvolle daginvulling en vrije tijd. We streven ernaar dit zoveel mogelijk te doen vanuit de eigen regie van de cliënt, waarbij mogelijk met inzet van het netwerk van de cliënt.

Doelgroep 

De WBJV richt zich op jongeren van 16 tot 26 jaar die te maken hebben met enkelvoudige of meervoudige (comorbide) problematiek vanuit een psychiatrische grondslag, problemen binnen het systeem, en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen.

Wettelijke kaders en regio’s 

De WBJV levert begeleiding binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (waaronder Beschermd Wonen) en Wet Langdurige Zorg (WlZ) in de regio Twente. De WBJV heeft een behandelcentrum in Hengelo en negen woonlocaties, waarvan zes in Hengelo, twee in Enschede en één in Oldenzaal.