Over ons


De WBJV is een organisatie binnen Twente die diverse vormen van beschermd wonen, (woon)begeleiding en behandeling biedt sinds 2010. Bij ons worden jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar professioneel begeleid richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het aanbod van de WBJV bestaat uit 24-uurs locaties, kleinschalige modulaire woonvoorzieningen, of ambulante begeleiding. Wij hanteren een individuele en persoonlijke cliëntbenadering en een proactieve werkwijze. De WBJV heeft negen woonlocaties, waarvan zes in Hengelo, twee in Enschede en één in Oldenzaal. Dit is exclusief de woonlocatie in Almelo, welke binnenkort zal worden afgestoten.

Missie 

De missie van de WBJV is het begeleiden van cliënten richting zelfstandig wonen, al dan niet in combinatie met individuele begeleiding. De begeleiding van de activiteiten zijn erop gericht de cliënten in staat te stellen te participeren in de samenleving. 

Visie 

Onze visie is het bevorderen van wonen, werken en het welzijn van jongvolwassen cliënten met een psychiatrische grondslag en/of verstandelijke beperking door hen zelfstandiger en zelfredzamer te maken. 

Doelgroep 

De WBJV richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen is het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. 

Wettelijke kaders en regio’s 

De WBJV levert behandeling en begeleiding binnen de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en beschermd wonen), Wet Langdurige Zorg (WlZ) en Zorgverzekeringswet (basis GGZ: GBGGZ en specialistische GGZ: SGGZ) in de regio’s Twente en IJsselland (laatstgenoemde alleen Jeugdwet).