Start SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) personeel vanaf maart 2017 voor 1 januari 2018

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op HBO-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. De St. WBJV is vanaf maart 2017  gestart met de registratie van het personeel. Voor 1 januari 2018 dient al het personeel voor aangemeld te zijn bij het SKJ.