Succesvolle verlenging HKZ-keurmerk

April 2017

Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat de St. WBJV zien dat er serieus werk wordt gemaakt van kwaliteit en zorg en dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. De St. WBJV is vanaf 2012 HKZ-gecertificeerd. Begin april 2017 is de auditor langs geweest en heeft de organisatie twee dagen uitvoerig bekeken en besproken. Het HKZ-keurmerk is op basis van het onderzoek opnieuw toegekend. De Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.