Berichten

Verlenging raamwerkovereenkomsten Samen14 en Menzis Zorgkantoor

De St. WBJV heeft vanaf 2015 met alle 14 Twentse gemeenten (Samen14) raamwerkovereenkomsten afgesloten voor het leveren van zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo. Medio juli 2017 heeft de St. WBJV het bericht ontvangen dat de contracten voor 2018 zijn verlengd. Daarnaast is het contract voor de WLZ met het Menzis Zorgkantoor voor 2018 opnieuw aanbesteed. Medio augustus 2017 heeft de St. WBJV voor 2018 definitief de gunning voor het leveren van zorg binnen de WLZ ontvangen.