Berichten

Verlenging raamwerkovereenkomsten Samen14 en Menzis Zorgkantoor

De St. WBJV heeft vanaf 2015 met alle 14 Twentse gemeenten (Samen14) raamwerkovereenkomsten afgesloten voor het leveren van zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo. Medio juli 2017 heeft de St. WBJV het bericht ontvangen dat de contracten voor 2018 zijn verlengd. Daarnaast is het contract voor de WLZ met het Menzis Zorgkantoor voor 2018 opnieuw aanbesteed. Medio augustus 2017 heeft de St. WBJV voor 2018 definitief de gunning voor het leveren van zorg binnen de WLZ ontvangen.

Start SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) personeel vanaf maart 2017 voor 1 januari 2018

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op HBO-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. De St. WBJV is vanaf maart 2017  gestart met de registratie van het personeel. Voor 1 januari 2018 dient al het personeel voor aangemeld te zijn bij het SKJ.

Verhuizing hoofdkantoor Stichting Woon Begeleiding Jong Volwassenen Deldenerstraat 34 naar Enschedestraat 45 Hengelo

20 februari 2017

 

Het personeel op het hoofdkantoor van de St. WBJV zat verspreid over twee locaties aan de Deldenerstraat in Hengelo. Lange tijd is gezocht naar één centrale locatie en die is uiteindelijk gevonden! Op 20 februari 2017 is het hoofdkantoor verhuisd naar een prachtig nieuw pand aan de Enschedesestraat 45 in Hengelo met eigen parkeergelegenheid en goed bereikbaar per openbaar vervoer.