Vacature Woonbegeleider

Als woonbegeleider bij de WBJV heb je de verantwoordelijkheid over een woonlocatie en de jongeren verbonden aan deze locatie. Je biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan deze jongeren, waarbij de bevordering van de sociale en emotionele zelfstandigheid en zelfredzaamheid centraal staat.

Heb je interesse? Zie de functieomschrijving en vereisten hieronder.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorg, begeleiding en ondersteuning van jongeren ter bevordering van hun sociale en emotionele zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • Dragen van de verantwoordelijkheid over de woonlocatie en de jongeren die hier verblijven.
 • Zorgdragen voor de dagstructuur van de jongeren.
 • Signalering en rapportage van het gedrag van de jongeren, inclusief hun voortgang op de gestelde doelen.
 • Onderhouden van contact met derden en andere belangrijke personen binnen het netwerk van de cliënt.
 • Beheren van het locatiebudget.
 • Deelname aan de locatie overleggen met de gedragswetenschappers.
 • Deelname aan weekend- en bereikbaarheidsdiensten.
 • Ondersteunen bij de ADL-handelingen.

Kennis en vaardigheden

 • Opleiding: Social Work (SPH/MWD) met een voorkeur voor uitstroomprofiel jeugd, of MBO 4 met een afgerond EVC traject
 • Kennis van pedagogische processen
 • Kennis van de ontwikkelingen in de hulpverlening
 • Organiserend vermogen
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • Zelfstandig kunnen werken in een grijs gebied
 • Flexibel
 • Eigen initiatief durven nemen
 • Doortastend
 • Stressbestendig
 • Creatief

Wat kan de WBJV jou bieden?

De WBJV is een organisatie die diverse vormen van beschermd wonen, (woon)begeleiding en behandeling biedt. De WBJV richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Onze missie is het bevorderen van wonen, werken en het welzijn van deze jongvolwassenen door hen zelfstandiger en zelfredzamer te maken.

Als woonbegeleider lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van onze jongeren. De WBJV biedt je hierbij de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen door het aanbieden van zorg-gerelateerde trainingen zoals BHV, weerbaarheidstraining, etc. Je hebt continu interactie met zowel de jongeren als de gedragswetenschappers en vervult daarmee een essentiële schakel binnen het begeleidings- en zorgproces.

Werkuren en compensatie

Als woonbegeleider word je 36 uur per week op je eigen locatie(s) ingezet, met aanvullend weekend- en bereikbaarheidsdiensten. Het salaris van een woonbegeleider bij de WBJV valt onder de Jeugd CAO.

Contact

Om te solliciteren op deze functie, vragen we je een email met je CV en motivatie te sturen naar Ronald Veldhuis, r.veldhuis@wbjv.nl. Voor vragen kan je tevens een email sturen naar voornoemd emailadres, of kun je bellen naar 074 29 14 505.