Voor wie?

Woonbegeleiding Jong Volwassenen (WBJV) richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen in het autistische spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen.

De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt zoveel mogelijk te vergroten. Iedere jongere woont op vrijwillige basis bij ons. Er is geen sprake van gedwongen opname. Jongeren wonen bij ons in een beschermde woonomgeving met 24 uur per dag toezicht en/of bereikbaarheid van de begeleiding. Dit noemen wij zelfredzaamheidstraining. Hiervoor hebben wij verschillende trainingshuizen, waarin meerdere cliënten samen in één huis wonen en algemene voorzieningen zoals keuken en badkamer delen. Daarnaast hebben wij ook beschermde woonvoorzieningen met zelfstandige studio’s waarin de jongere beschikt over een eigen keuken en badkamer.

Jongeren die toe zijn aan een volgende stap komen in aanmerking voor zelfstandigheidstraining. De jongere heeft dan een eigen huis/appartement en krijgt hier meerdere keren per week begeleiding van een vaste woonbegeleider.

Voor meer informatie over indicaties en/of beschikkingen klik hier

Contra-indicaties

Er zijn een aantal redenen waardoor jongeren niet door WBJV begeleid kunnen worden. Dit geldt voor jongeren die:

 • Een ernstige lichamelijke beperking hebben en daardoor geringe zelfredzaamheid;
 • Volledig afhankelijk zijn van woonbegeleiding bij hulp en/of begeleiding van persoonlijke verzorging en/of hygiëne;
 • Primair medische zorg nodig hebben;
 • Niet in staat zijn eigen medicatie te beheren;
 • Primair psychiatrische hulpverlening binnen de specialistische GGZ noodzakelijk is;
 • Afhankelijk zijn van harddrugs of handel in harddrugs;
 • Ernstige beperking hebben in de agressie- en emotieregulatie;
 • (In)directe betrokkenheid bij (rand)criminele activiteiten;
 • Eén of meerdere kinderen hebben en die in dezelfde woning moeten wonen;
 • Willen samenwonen met een partner binnen een trainingshuis en/of 24-uurs verblijf en zorg;
 • In verwachting zijn van een kind;
 • Handelingen behoeven die vallen onder voorbehouden en risicovolle behandelingen volgens de Wet BIG;
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen behoeven die vallen onder de wet BOPZ.

WBJV biedt zorg aan in het kader van de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Afhankelijk van de indicatie en geleverde zorg kan het zijn dat je als cliënt een eigen bijdrage voor de huur aan WBJV betaalt of een eigen bijdrage aan het CAK. Wij leveren geen aanvullende diensten waarvoor extra betaald moet worden.