Verwijzers

Wij begeleiden verschillende groepen cliënten, die vallen onder 3 verschillende wetten:

  • de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ambulant en beschermd wonen (Cimot).
  • Jeugdwet.

De mogelijkheden met betrekking tot aanmelding of plaatsing zijn onder meer afhankelijk van de indicatie of beschikking. Voor meer informatie kunt u hierover altijd contact met ons opnemen. Wij proberen de wachttijden tot een minimum te beperken. Voor de actuele wachttijd kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.


faviconJeugdwet


Ook voor de Jeugdwet zijn raamwerkovereenkomsten met de gemeenten afgesloten. In totaal zijn wij partij bij 3 verschillende raamovereenkomsten binnen de Jeugdwet. Ten eerste de raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Jeugdwet met de 14 Twentse gemeenten. Wij bieden ondersteuning zelfstandig leven 1 t/m 3, ondersteuning maatschappelijke deelname 1 t/m 3 en kortdurend verblijf.
Daarnaast is er de raamovereenkomst Jeugd Intramurale opvang, behandeling en persoonlijke verzorging (voormalig AWBZ). De overeenkomst geldt voor cliënten met een zorgzwaartepakket VG,  GGZC.

Tot slot hebben wij ook de raamovereenkomst individuele voorzieningen jeugd met de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (Apeldoorn, Epe, Brummen, Zutphen, Heerde, Hattem, Lochem en Voorst) ondertekend. Dit contract bevat verschillende bouwstenen; onder meer persoonlijke verzorging, begeleiding en diverse zorgzwaartepakketten VG.


faviconWet Langdurige Zorg


WBJV heeft een contract afgesloten met het Menzis zorgkantoor voor het leveren van zowel intramurale als extramurale zorg. Jongeren met een VG-indicatie kunnen bij ons aangemeld worden.


faviconWet Maatschappelijke Ondersteuning


De gemeenten zijn verantwoordelijk voor cliënten die vallen onder de WMO. De uitvoering van de WMO is verdeeld in 2 verschillende onderdelen; beschermd wonen en maatwerkvoorzieningen. Het beschermd wonen is ondergebracht bij de 2 centrumgemeenten in Twente: Enschede en Almelo. Het Cimot (Centrale intake maatschappelijke opvang Twente) regelt de toegang tot beschermd wonen. Dit betekent dat een cliënt alleen geplaatst kan worden met instemming van het Cimot.

Daarnaast hebben wij een raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen WMO met de 14 Twentse gemeenten (Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Twenterand, Dinkelland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden) afgesloten. Wij zijn gecontracteerd voor ondersteuning zelfstandig leven 1 t/m 3, ondersteuning maatschappelijke deelname 1 t/m 3 en kortdurend verblijf. Voor ondersteuning vanuit de Wmo kan de cliënt zich melden bij het zorgloket van de betreffende gemeente.