Verwijzers


De WBJV levert begeleiding (en behandeling) in de regio Twente, vallend onder 4 verschillende wetten:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waaronder Beschermd Wonen (Cimot)
 • Jeugdwet
 • Wet Langdurige Zorg (WlZ) – VG en GGZ
 • Zorgverzekeringswet – via ons Behandel Centrum Twente

De mogelijkheden met betrekking tot aanmelding of plaatsing zijn onder meer afhankelijk van de indicatie of beschikking. Wij proberen de wachttijden tot een minimum te beperken. Voor meer informatie over de wachttijd of vragen over aanmeldingen, kunt u contact met ons opnemen.


faviconWet Maatschappelijke Ondersteuning


De gemeenten zijn verantwoordelijk voor cliënten die vallen onder de WMO. De uitvoering van de WMO is verdeeld in 3 verschillende onderdelen:

 • Beschermd Wonen
 • Wonen & verblijf (dakje 1 en 2)
 • Individuele begeleiding, waaronder ambulante begeleiding (ondersteuningsbehoefte 1 en 2)

Het Beschermd Wonen is ondergebracht bij de 2 centrumgemeenten in Twente: Enschede en Almelo, waarbij het Cimot (Centrale intake maatschappelijke opvang Twente) de doorverwijzing en afgifte van de indicatie regelt. Dit betekent dat een cliënt binnen Beschermd Wonen alleen geplaatst kan worden met instemming van het Cimot.

Voor individuele begeleiding en wonen & verblijf onder de WMO hebben wij raamovereenkomsten met 14 Twentse gemeenten, namelijk Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Twenterand, Dinkelland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden. Voor individuele begeleiding en wonen & verblijf vanuit de Wmo kan de cliënt zich melden bij het zorgloket van de betreffende gemeente.


faviconJeugdwet


Voor de Jeugdwet zijn raamwerkovereenkomsten met 14 Twentse gemeenten afgesloten.

Binnen de 14 Twentse gemeenten (Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Twenterand, Dinkelland, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Rijssen-Holten, Tubbergen en Wierden) kan de WBJV de volgende zorg leveren:

 • Wonen & verblijf (dakje 1 t/m 3)
 • Individuele begeleiding, waaronder ambulante begeleiding (ondersteuningsbehoefte 1 t/m 3)
 • Diagnostiek & behandeling (ondersteuningsbehoefte 3/4) – i.s.m. Behandel Centrum Twente

Een indicatie hiervoor dient bij het zorgloket van de betreffende gemeente te worden aangevraagd.


faviconWet Langdurige Zorg


De WBJV heeft een contract afgesloten met het Menzis zorgkantoor voor het leveren van de volgende zorg voor cliënten met een WlZ-indicatie:

 • Wonen en verblijf – 3VG, 6VG en 1 t/m 3 GGZ
 • Begeleiding – H300
 • Dagbesteding – GGZ Wonen 1 t/m 3 en VG 1 en 3
 • Behandeling – VG en GGZ